Tomo -‘ღ’- sama

Gật … gù :))

Posted on: March 17, 2008

Giờ Giáo học pháp

mở mắt sau 1 hồi lơ mơ

ngó sang bên cạnh …

thấy ko chỉ riêng mình

Photobucket

Advertisements

3 Responses to "Gật … gù :))"

học hành chán như con gián, cả lũ gục như chít trận vì giáo học pháp :))

Cả hội trường thật là tâm đầu ý hợp=)). Toàn cùng chí hướng….đi xuống^^

Bạn Tomo pro nên lớp cũng pro
Bái fục, bái fục
=)) =)) =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: